Kahrolsun ikiyüzlülük! Gazze'yi savunun! - IMT deklarasyonu

Enternasyonal  Marksist Eğilim'in aşağıdaki deklarasyonu  Filistin halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ilan etmektedir. Hamas'ın 7 Ekim'deki sürpriz saldırısının ardından Gazze'ye kanlı bir intikam saldırısı düzenleyen gerici İsrail devletinin arkasında saf tutan Batı emperyalizmi ve uşaklarının iğrenç ikiyüzlülüğüne yanıt vermektedir. Ayrıca, Filistin için özgürlüğün neden yalnızca devrimci yollarla ve tüm bölgede kapitalizmin yıkılmasıyla elde edilebileceğini açıklıyoruz.

Hamas tarafından 7 Ekim Cumartesi günü başlatılan yıldırım saldırısı tüm dünyada şok etkisi yarattı. Batılı hükümetlerden derhal yüksek sesli bir kınama korosu geldi.Saldırı medya tarafından anında en acıklı terimlerle sunuldu. Batı kamuoyu, komik bir şekilde "özgür basınımız" olarak tanımlanan medya tarafından, her zamanki gibi sözde İyilik ile Kötülüğün çatışmasında taraf tutmaya hazır hale getirildi.

Bu ürkütücü hatalar komedisinde roller uygun bir şekilde tersine çevrilmiştir. Kurbanlar saldırganlar, saldırganlar da kurbanlar haline gelir. Bu yalan, durmadan şiddetin, cinayetler ve terörizmin diğer tüm iğrenç özelliklerinin sürekli olarak ahlaki bir şekilde kınanmasıyla desteklenmektedir.

New York Times'a göre Washington'da Başkan Biden, olayları  "katıksız kötülük" olarak nitelendirirken "öfkeden küplere bindi" ve terörizme karşı İsrail'in yanında duracağına dair kesin bir söz verdi.

Dünyanın en zengin ve en güçlü devletinin başkanı hiç vakit kaybetmeden ABD'nin İsrail'e ilave ekipman, kaynak ve mühimmat sevkiyatını hızlandıracağını ve Doğu Akdeniz'e en yeni ve en gelişmiş uçak gemisini, tam bir uçak gemisi taarruz grubuyla birlikte göndereceğini açıkladı.

Emperyalist ikiyüzlüler ya da ahlakın göreceliliği

Erkeklerin ve kadınların öldürülmesi çoğu insanda doğal olarak tiksinti uyandıran bir şeydir. Bize sürekli olarak İncil'deki emir hatırlatılır: "Öldürmeyeceksin."

Bu emir ilk bakışta mutlak bir karakter taşımaktadır. Ancak daha yakından incelendiğinde, egemen sınıfın ve medyanın şiddet ve öldürmeye karşı nefretinin hiç de mutlak olmadığı, tamamen göreceli bir içeriğe sahip olduğu ortaya çıkmaktadır.

Sıradan kadın ve erkeklerin basında okudukları vahşet karşısında duydukları dehşet ve öfkeyi ifade etmeleri, anlayabileceğimiz ve sempati duyabileceğimiz normal bir insani tepkidir.

Ancak aynı sözler, elleri sayısız masum insanın kanıyla lekelenmiş bir Amerikan başkanı tarafından söylendiğinde, sadece omuzlarımızı silkebilir ve tiksintiyle arkamızı dönebiliriz.

Şiddet karşısında şoke olmuş gibi davranan emperyalist alçaklar defalarca vahşi saldırı savaşları başlattılar. Irak ve Afganistan'a karşı yirmi yıl süren ve yüz binlerce sivilin öldürüldüğü kanlı savaşları başlatmakta tereddüt etmediler. Libya'yı, Suriye'yi, Sudan'ı, Sırbistan'ı masum sivilleri hiç düşünmeden bombaladılar.

Son zamanlardaki en acımasız vaka, gezegenin en yoksul ülkelerinden biri olan Yemen halkına karşı Suudi Arabistan tarafından ABD, İngiltere ve diğer emperyalist güçlerin tam desteği, suç ortaklığı ve aktif katılımıyla yürütülen barbarca savaştı.

Eğer bir savaş soykırım olarak tanımlanabilecekse, Yemen kesinlikle soykırımdır. BM'ye göre Yemen'de 150.000'den fazla insan öldürülmüştür; ayrıca Suudiler ve müttefikleri tarafından kasıtlı olarak yaratılan korkunç bir kıtlık sonucunda 227.000'den fazla kişinin öldüğü tahmin edilmektedir; Suudiler hastanelerin ve sağlık tesislerinin tahrip edilmesinden de sorumludur.

Bu rakamlar hiç kuşkusuz Suudiler ve emperyalist destekçileri tarafından Yemen halkına yaşatılan toplam kurban sayısının ciddi bir şekilde azımsandığını göstermektedir.

Peki bu barbarlığı kınayanlar neredeydi? Washington ve Londra'dan gelen protestolar neredeydi? "Terörizm" diye haykıran dev manşetler neredeydi? Sessizdiler, çünkü Batılı hükümetler yoksul, ezilmiş bir halka karşı yürütülen bu imha savaşına aktif olarak katılmışlardı.

Şiddetten şikayet etmeye ya da herhangi birini "terörizmle" suçlamaya hakları yoktur. Savaş söz konusu olduğunda, ahlaki ya da insani mülahazalara başvurmak faydasızdır. Savaşlar insanları öldürmek içindir. Ve tarihte hiçbir zaman insani bir savaş olmamıştır.

Bu sadece alaycı bir ifadedir; günümüzde saldırganların saldırganlıklarını kamuoyu önünde meşrulaştırmak için kullandıkları uygun bir incir yaprağıdır.

Gazze ve Ukrayna ya da "meşru müdafaa hakkı "nın göreceliliği

İsrail'in sözde kendini savunma hakkına gelince, burada yine Batı emperyalizminin çifte standartlarını görüyoruz. Ukrayna söz konusu olduğunda, işgal altındaki bir halkın karşılık verme hakkı olduğu bahanesiyle, kendileri adına Rusya'ya karşı savaşması için onu tepeden tırnağa silahlandırdılar.

Ancak Filistinliler söz konusu olduğunda, bu hak birdenbire tamamen ortadan kalkıyor. Emperyalistler ezilenleri savunmak yerine, zalimleri silahlandırıyor. Belli ki kendi kaderini tayin hakkı herkes için geçerli değil!

Bu arada, emperyalizmin çarpık mantığını izleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Rusya'nın ülkesini işgalini Hamas'la karşılaştırdı ve İsrail'in "kendini savunma hakkını" savunan koroya kendi kuçuk sesini de ekledi! Bu beyefendinin gerici doğasına dair daha fazla kanıta ihtiyacımız var mı?

Tahmin edilebileceği gibi Zelenskiy, İsrail ve Hamas arasındaki savaşın dikkatleri Kiev'in mücadelesinden uzaklaştırabileceği endişesini yansıtan yorumlarında Rusya'yı Ukrayna'ya yönelik uluslararası desteği baltalamak için Orta Doğu'da savaş istemekle suçladı.

"Rusya Ortadoğu'da bir savaşı tetiklemekle ilgileniyor, böylece yeni bir acı ve ıstırap kaynağı dünya birliğini zayıflatabilir, anlaşmazlıkları ve çelişkileri arttırabilir ve böylece Rusya'nın Avrupa'daki özgürlüğü yok etmesine yardımcı olabilir."

Zelensky, Ukrayna savaş alanında ezici bir yenilgiye uğramışken ve ABD, Slovakya ve Polonya da dahil olmak üzere müttefikler arasında desteğin sarsıldığına dair açık işaretler varken, silah ve para akışını güvence altına alacağını düşündüğü her şeye başvuracak çaresiz bir adamdir.

İntikam 

Görelilik teorisi bir kez ahlaka uygulandığında, "bizim taraf" tarafından gerçekleştirildiği sürece cinayeti meşrulaştırmak basit bir mesele haline gelir. Bu elverişli ahlaki göreliliği şu anda hareket halinde görüyoruz.

İsrail'in Hamas'ın Cumartesi günkü saldırısına yanıtı hızlı ve acımasız oldu. Benjamin Netanyahu İsrail'in savaşta olduğunu ilan etti. Gazze'yi "ıssız bir adaya" indirgeme sözü verdi.

Savaş uçakları işgal altındaki şeridi vuruyor, yerleşim bölgelerindeki yüksek binaları yerle bir ediyor, okulları, hastaneleri ve camileri ayrım gözetmeksizin vuruyor.

BM Filistinli Mülteciler Ajansı tarafından işletilen ve "militanların" bulunmadığı bir okul doğrudan vuruldu. Ve birçok apartman bloğu önceden hiçbir uyarı yapılmadan hedef alındı.

İsrail Gazze'yi hava saldırılarıyla vurmaya devam ederek bazı binaları enkaza çevirdi. Gazze'deki yetkililer hastanelerin ve okulların vurulduğunu ve 260'ı çocuk olmak üzere 900 Filistinlinin öldürüldüğünü söyledi.

Tüm bunların meşru müdafaa ile hiçbir ilgisi yoktur, aksine intikam hırsıyla ilgilidir. İsrail devleti ilk kez sivilleri kasıtlı olarak hedef alarak, liderlerinin eylemleri nedeniyle Gazze halkını cezalandırmaya çalışmıyor.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant Gazze Şeridi'nin "tamamen kuşatılması" emrini verdi: "Gazze Şeridi'nin tamamen kuşatılması emrini verdim. Elektrik yok, yiyecek yok, yakıt yok, her şey kapalı olacak."

Erkekleri, kadınları ve çocukları yiyecek, su ve elektrikten mahrum bırakmanın "uluslararası hukuk" kapsamında bir suç olması gerekiyor. Zavallı Birleşmiş Milletler bile İsraillilere bu küçük ayrıntıyı hatırlatmayı gerekli gördü, ancak bu kibar hatırlatmanın sonuçları tahmin edilebileceği gibi sıfırdı.

"İnsan hayvanlar"

Peki tüm bunları nasıl gerekçelendiriyorlar? Çok basit bir şekilde.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada her şeyi net bir şekilde ortaya koydu: "İnsan hayvanlarla savaşıyoruz ve buna göre hareket ediyoruz."

Bu üslubu biz çok iyi biliyoruz. Düşmanı insanlıktan çıkararak katliamı meşrulaştırmak emperyalistlerin yaygın bir uygulamasıdır. Düşmanlarımızın bizim gibi insan değil, sadece hayvan olduğunu kabul edersek, onlara istediğimiz şekilde davranma hakkına sahip olduğumuzu hissederiz.

On yıllar boyunca Yahudilerin insan olarak değil, insan altı varlıklar olarak görüldüğünü kendimize hatırlatalım. Bu, dövülebilecekleri, işkence görebilecekleri, aç bırakılabilecekleri ve öldürülebilecekleri anlamına geliyordu, kimin umurunda? Ne de olsa onlar "sadece hayvan" ya da "insan hayvanlar". Aradaki fark tamamen semantiktir.

Ancak Gazze Şeridi sakinleri hayvan değildir. Onlar insandır, tıpkı İsrail'de yaşayanların insan olduğu gibi. Ve tüm insanlar aynı muameleyi görme hakkına sahiptir.

İkiyüzlüler korosu

Dünyanın dört bir yanındaki siyasi liderler, sanki iyi planlanmış bir uyum içinde, "İsrail'in kendini savunma hakkına" koşulsuz destek verdiklerini ilan etme telaşına düştüler. Sağ ve 'sol', Cumhuriyetçi ve Demokrat - hepsi aynı eski püskü ilahiler kitabından yüksek sesle şarkı söylüyor.

Emperyalizmin suçları karşısında sessiz kalan aynı medya, İsrail devletinin onlarca yıldır Filistinlilere uyguladığı canice terörü haberleştirmekte de son derece ihmalkâr davranmıştır. Aşırı sağcı Yahudi yerleşimcilerin sürekli şiddet içeren provokasyonlarının kurbanı oldular.

Belli ki bu, İsrail'in iki buçuk milyon yoksul insanla dolup taşan küçük bir toprak şeridini ezerek "kendini savunma" hakkına maddi destek sağlamak anlamına geliyor. Burası dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak tanımlanmaktadır.

Tüm emperyalist kamp, Gazze'deki Filistinlileri katletmek üzere harekete geçen İsrail'in arkasında duruyor. Bombaların, top mermilerinin ve füzelerin yeterince çok sayıda Filistinliyi öldürmemesi durumunda, Avrupa Birliği açlıkla birkaç kişiyi daha ortadan kaldırmayı planladı.

AB, hayatta kalmak için büyük ölçüde bağımlı oldukları Filistinlilere yönelik mali yardımı askıya aldığını açıkladı. Bu karar o kadar skandaldı ki daha sonra geri alındı.

Burada, "batı medeniyeti" olarak adlandırılan şeyin damıtılmış özünün birkaç satırda özetlendiğini görüyoruz.

İngiltere'de Sir Keir Starmer gibi sağcı "İşçi Partisi" liderlerinin bu ikiyüzlü koroya tiz seslerini hemen eklemeleri şaşırtıcı değildir. Bu hanımefendiler ve beyefendiler ruhlarını uzun zaman önce şeytana satmışlardır. Onlar emperyalizmin ajanlarından başka bir şey değildir.

Ancak tek suçlu sağ reformistler değildir. Utanç verici bir şekilde, pek çok 'sol' reformist de kınamaya katıldı (Sanders, Ilhan Omar, AOC, Fransız 'Komünist' Partisi ve diğerleri).

Bu sözde solcular, korkaklıklarını ve ilkesizliklerini ilk kez sergilemiyorlar. Kapitalist kitle iletişim araçlarının ve burjuva kamuoyunun baskısı altında hemen boyun eğdiler ve sonunda egemen sınıfın çizgisine geldiler.

Enternasyonal  Marksist Eğilim, emperyalistlerin ve onların yandaşlarının ikiyüzlü korosuna katılmayacaktır.

Duruşumuz nedir? 

Her savaşta savaşan taraflar kendi şiddet ve cinayet eylemlerini meşrulaştırmak için gerçek ya da uydurma vahşet hikayelerinden yararlanırlar. Komünistlerin savaşa karşı tutumu asla bir tarafa ya da diğerine haklılık kazandırmak için alaycı bir şekilde kullanılan sansasyonel propagandaya dayanamaz. Bir savaş, ilk kimin vurduğu meselesi üzerinden de meşrulaştırılamaz. Savaşa karşı tutumumuz tamamen başka temellere dayanmalıdır.

Bizim duruşumuz çok basittir:

Her mücadelede daima yoksul mazlumların yanında yer alacağız, asla zengin ve güçlü zalimlerin yanında yer almayacağız.

Bu durumda şu soru sorulmalıdır: ezen kimdir ve ezilen kimdir? İsraillilere baskı yapan Filistinliler mi? Aklı başında hiç kimse buna inanmıyor.

Kendilerine ait olmayan toprakları işgal eden ve zorla ellerinde tutan Filistinliler değildir. İsrailli yerleşimcileri nesiller boyu işgal ettikleri topraklardan kovan onlar değil, tam tersi.

İsrail vatandaşlarını en temel haklarından mahrum bırakan ya da onları acımasız ablukalara maruz bırakan ve kendi topraklarında parya durumuna düşüren onlar değildir.

Gerici İsrail devletinin Filistinlilere karşı işlediği suçların uzun listesini okumaya gerek var mı?

Günden güne, aydan aya ve yıldan yıla devam eden ve Filistinlilerin hayatını cehenneme çeviren bu suçlardan bahsetmek için yerimiz yok.

Filistinliler bir tür kölelikten çok da farklı olmayan bir statüye indirgenmiştir. Ve köleler, diğer tüm haklardan mahrum bırakıldıklarında, geriye kalan tek hakka başvurabilirler: isyan etme hakkı.

Tarih boyunca köle isyanlarına genellikle aşırı şiddet eylemleri eşlik etmiş ve bu eylemler köle sahiplerinin ellerinde maruz kaldıkları aşırı baskının bir yansıması olmuştur.

Bu üzüntü verici bir gerçektir. Ancak bu bizi kölelerin köle sahiplerine karşı isyanını savunma yükümlülüğünden kurtarmaz. Marx bu soruyu 1857'de yazdığı ve İngiliz basınında Hindistan'da İngilizlere karşı ayaklanma sırasında işlenen vahşeti vurgulayan makalelere yanıt verdiği bir makalede ele almıştır:

"Hindistan'da isyan eden Sepoylar tarafından işlenen vahşet gerçekten de dehşet verici, korkunç, tarif edilemez - ancak milliyet, ırk ve hepsinden önemlisi din savaşlarında bu tür vakalarla karşılaşmaya insanlar hazırlıklı olur; Tek kelimeyle, saygın İngiltere'nin, Vendealıların "Mavilere", İspanyol gerillaların kafir Fransızlara, Servyalıların Alman ve Macar komşularına, Hırvatların Viyanalı isyancılara, Cavaignac'ın Garde Mobile'sinin ya da Bonaparte'ın Decembrist'lerinin proleter Fransa'nın oğullarına ve kızlarına karşı işledikleri vahşeti alkışladığı gibi.

"Sepoyların davranışları ne kadar rezil olursa olsun, bunlar İngiltere'nin Hindistan'daki Doğu İmparatorluğu'nun sadece kuruluş döneminde değil, uzun süredir devam eden yönetiminin son on yılında bile kendi davranışlarının yoğunlaştırılmış bir refleksidir. Bu yönetimi karakterize etmek için, işkenceyi kendi mali politikasının doğal bir kurumu olarak oluşturduğunu söylemek yeterlidir. İnsanlık tarihinde intikam gibi bir şey vardır: ve intikamın tarihsel bir kuralı vardır ki, bunun şekli suçlanan tarafından değil, suçlunun kendisi tarafından oluşturulur." K. Marx, (Hint İsyanı)

Hamas'ı destekliyor muyuz?

Düşmanlarımız diyecek ki: o zaman Hamas'ı destekliyorsunuz. Bu suçlamaya şu cevabı vereceğiz: Hamas'ı hiçbir zaman desteklemedik. Ne ideolojisini paylaşıyoruz ne de kullandığı yöntemlere göz yumuyoruz.

Bizler komünistiz ve zengin ile yoksul, ezen ile ezilen arasındaki sınıf mücadelesine dayanan kendi fikirlerimiz, programımız ve yöntemlerimiz var. Her durumda tavrımızı belirleyen de budur.

Ancak Hamas'la aramızdaki farklılıklar temel olsa da, bizi gezegendeki en gerici güç olan ABD emperyalizminden ve onun suç ortağı İsrail egemen sınıfından ayıran farklılıklar kadar temel değildir.

Bizi eleştirenler şunu soracaktır: Bu kadar çok masum sivilin öldürülmesine katılıyor musunuz? Biz de bu tür şeyleri asla savunmadığımızı söyleyeceğiz. Ne de bunlara göz yumuyoruz.

Spinoza'dan alıntı yapacak olursak, ilk görevimiz ağlamak ya da gülmek değil, anlamaktır. Ahlaki değerlendirmeler herhangi bir şeyi açıklamak için tamamen yararsızdır. Neler olduğunu anlamak için soruyu farklı bir şekilde sormak gerekir: Hamas'ın saldırısına yol açan şey neydi?

Bu, gerici İsrail devletinin Filistin'de on yıllardır sürdürdüğü baskı, şiddet ve işgalden ayrı tutulabilir mi?

Tabii ki hayır.

İsrail, onlarca yıldır kaba kuvvet ve ekonomik güç kombinasyonuyla Filistinlileri mülksüzleştiren ve baskı altında tutan güçlü ve zengin bir devlettir.

Ayrıca mevcut duruma doğrudan yol açan olaylar zincirini de görmeliyiz. İnanmamız istendiği gibi her şey masmavi bir gökyüzünden düşmedi.

İhanet

Emperyalistler Filistinlilere adalet sözü verdiler - yeter ki biraz daha beklesinler. Ancak beklediler, beklediler ve bunun tek sonucu vatanlarının daha fazla tahrip edilmesi ve haklarının daha fazla kaybedilmesi oldu.

Ezilenlerin sabrı tükendiğinde, er ya da geç zalimlerine karşı saldıracaklardır. Böyle anlarda aşırılıklar ve vahşet kaçınılmaz olarak işlenecektir. Bu doğal olarak üzüntü vericidir. Ama gerçek sorumlu kimdir?

Eğer bir erkek ya da kadın soğukkanlılıkla cinayet işlerse, bu şüphesiz bir suçtur ve bu şekilde cezalandırılır.

Ancak bir kadın kocası tarafından yıllarca vahşice şiddete maruz bırakılırsa ve bir gün işkencecisine baş kaldırıp onu öldürürse, çoğu insan kadının hareketlerine yol açan koşulların dikkate alınması gerektiğini söyleyecektir.

Mevcut olaya geri dönelim. Patlamadan önceki haftalarda Yahudi dinci fanatikler tarafından sürekli provokasyonlar yapıldı. İslam dünyasının en kutsal yerlerinden biri olan El Aksa Camii'nin yerleşkesine saldırdılar. Polis ve asker koruması altında hareket ediyorlardı.

Provokasyon

Netanyahu, bazıları açıkça faşist olan Siyonist aşırı sağ ile ittifak halindedir. Açıkça amaçları yeni bir Nakba'yı kışkırtmak, yani Filistinlileri Kudüs ve Batı Şeria'dan başlayarak şu anda yaşadıkları topraklardan fiziksel olarak çıkarmaktır.

Bu politika yeni değil, ancak son aylarda tırmanışa geçti. Çoğunlukla ABD'den ithal edilen ve en aşırı köktendincilerden devşirilen yerleşimciler Batı Şeria'da yerleşim yerleri inşa ettiler.

Bunlar, resmi olarak Filistin topraklarının kontrolü altındaki bölgeyi kesen ve askeri olarak korunan yollar ağı ile birbirine bağlanmaktadır.

Gerici yerleşimciler aşırı milliyetçi İsrail hükümeti tarafından cesaretlendirildiklerini ve korunduklarını hissediyorlar.

Dini bağnaz yerleşimcilerden oluşan silahlı çeteler, İsrail ordusu ve polisinin açık ya da gizli desteğiyle Filistinlilere karşı katliamlar düzenliyor. Bu toprak gasplarının "uluslararası hukuk" uyarınca yasadışı olması gerekiyor. Ancak BM tarafından anlamsız bir ayinle kabul edilen tüm dindar kararlar bu suç eylemlerini durdurmak için hiçbir şey yapmadı.

Bu koşullar altında Filistinlilerin karşılık vermesine kimse şaşırmamalıdır. Ezilen insanların direnme hakkı vardır.

İkiyüzlüler her iki tarafın da suçlu olduğunu çünkü her ikisinin de şiddet kullandığını iddia edeceklerdir. Biçimsel olarak bu ifade doğrudur. Ancak içeriği temelden yanlıştır. Birinin şiddeti diğerinin şiddeti ile eşitlenemez. İki taraf arasında kesinlikle hiçbir denklik yoktur.

Bir yanda nükleer silahlarla, güçlü füzelerle donatılmış savaş uçaklarıyla, ileri teknoloji ve gözetleme teçhizatıyla donatılmış, dünyanın en güçlü emperyalist ülkesinin tam maddi ve mali desteğine güvenen modern bir ileri kapitalist ülke var.

Öte yandan, ellerine geçirebildikleri her türlü silahla savaşan mazlum Filistinliler var. 

Son olaylara şaşırmak aslında son derece aptalcadır. Bu koşullar altında, zamanı ve içeriği İsrail gizli servisleri tarafından bile öngörülememiş olsa da, bir tür patlama kesinlikle kaçınılmazdı.

İsrail aşağılandı

Savaşa kendi koşulları içinde yaklaşmak ve ona oldukça yabancı olan dışsal mülahazaları devreye sokmamak gerekir. İsrail egemen sınıfında öfkeye neden olan şey hayatını kaybeden insanların sayısı değildir. Onların kaygıları tamamen pratik niteliktedir.

Sadece askeri açıdan bakıldığında, saldırı bir başarıydı. Beklenmedik yıldırım saldırısı, çok övülen İsrail istihbarat servislerini tamamen gafil avladı. İyi silahlanmış komando grupları İsrail'in savunma hattına girerek zaptedilemez olduğu düşünülen hattı yarmış ve İsrail kuvvetlerine ağır kayıplar verdirmiştir.

Bu durum ortaya çıktığında, yetkililer tarafından dokunulmaz bir savunma hattıyla korundukları inancıyla uyutulan İsrail'de bir panik ve korku dalgasına neden oldu. Bir gecede, insanların dokunulmazlık efsanesine olan inancı paramparça oldu. Bu gerçeğin gelecek için hesaplanamaz sonuçları olacaktır.

Buna karşın, saldırı haberi birçok Arap başkentinin sokaklarında kutlandı. Kitleler, sonunda güçlü İsrail devletinin aşağılayıcı bir yenilgiye uğradığı gerçeğiyle cesaretlenmişti. Bu gerçekle kıyaslandığında, diğer tüm hususlar ikincil önemde görünüyordu.

Netanyahu, İsrail'e sonsuz miktarda dolar ve ölümcül silahlar sağlayan ABD emperyalizminin sağlam desteğine sahip olduğu için kendini son derece güvende hissediyor.

Büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıyarak tüm Filistinlilerin yüzüne bir tokat attılar. Başkan Trump bu provokatif kararı aldı. Ancak Başkan Biden bunu geri çevirmedi. Gelecek yılki seçimlerde Yahudi oylarını güvence altına almak ve bölgede kalan az sayıdaki sarsılmaz müttefiklerinden birini korumak istiyor.

Barışçıl mı, şiddet yanlısı mı?

Düşmanlarımız bize sık sık şu soruyu yöneltiyor: Şiddetten yana mısınız? Bize vebadan yana olup olmadığımızı da sorabilirler, zira bu da aynı derecede gerçek içerikten yoksundur.

Kendi kendini yanıtlayan sorular vardır ve bunlar da tam olarak bu türdendir. Ancak sadece olumsuz cevap vermek oldukça faydasızdır. Şiddetin hangi somut koşullarda kullanıldığını açıklamak gerekir: ne amaçla? Ve kimin çıkarına? Bu tür bilgiler olmadan doğru bir cevap vermek gerçekten imkansızdır. Bu her çatışmada böyledir ve şimdiki çatışmada da  böyledir.

"Sol "daki pek çok kişi (her zamanki gibi) kendilerini genel olarak şiddeti kınamakla sınırlıyor, "müzakereler" ve "uluslararası kurumların" müdahalesi yoluyla "barışçıl bir çözüm" çağrısında bulunuyor. Ancak bu bir yalan ve aldatmacadır.

75 yıldır bitmek bilmeyen müzakereler ve görüşmeler Filistinlilerin özgürlük davasını bir milim bile ilerletmedi. Sözde Birleşmiş Milletler on yıllar boyunca İsrail'in 1967'de Filistin topraklarını işgal etmesini kınayan kararlar aldı ama hiçbir şey değişmedi. Hatta durum çok daha kötü bir hal aldı.

Çatışmanın şu anki tırmanışı aslında Oslo Anlaşmalarının tamamen başarısız olmasının bir sonucudur. İsrail'in yanı başında kapitalist temelde bir Filistin devletçiği kurma fikri, o zaman da uyardığımız gibi başarısız olmaya mahkumdu.

İsrail'in amacı, Filistinlilerin polisliğini, tamamen demoralize olmuş ve Filistin ulusal kurtuluş mücadelesini -doğal olarak- ileriye götürmekten aciz olan El Fetih burjuva milliyetçilerinin liderliğindeki Filistin Ulusal Yönetimi'ne devretmekti.

Son 30 yıl, ABD emperyalizmi ve İsrail kapitalizmi tarafından Filistinlilere dayatılan iki devletli çözümün ne kadar başarısız olduğunu ortaya koymuştur.

Yakın zamanda yapılan bir kamuoyu yoklamasında Filistinlilerin yüzde 61'inin Oslo öncesine göre daha kötü durumda olduklarını söylemesi ve yüzde 71'inin anlaşmayı imzalamanın bir hata olduğunu belirtmesi şaşırtıcı değildir.

Buna rağmen, umutsuz sol pasifistler Filistinlilerin sadece barışçıl mücadele yöntemlerini kullanmaları gerektiğini savunuyorlar. Ancak bunu yapmaya çalıştıklarında sonuç ne oldu?

2018 dönüş yürüyüşü protestosu silahsız siviller tarafından gerçekleştirildi. İsrail ordusu gerçek mermi kullanarak yüzlerce kişiyi öldürdü ve aralarında çocuklar, kadınlar, gazeteciler ve sağlık görevlilerinin de bulunduğu on binden fazla kişiyi yaraladı.

İşte tam da bu durum Filistinlileri ilerlemenin tek yolunun şiddete şiddetle karşılık vermek olduğuna ikna etmiştir. Bu durumdan üzüntü duyulabilir, ancak Filistinlilerin varması beklenebilecek tek sonuç budur. Bu da yüzde yüz  İsrail devletinin ve onun emperyalist destekçilerinin sorumluluğudur.

Aynı ankete göre yüzde 71 yerleşimlerin genişlemesi nedeniyle iki devletli bir çözümün artık pratik olmadığına inanıyor, yüzde 52 Filistin Yönetimi'nin feshedilmesini destekliyor ve yüzde 53 silahlı mücadelenin çıkmazı kırmanın tek yolu olduğunu düşünüyor.

Yıkılan Emperyalist Planlar

7 Ekim olaylarından önce sözde normalleşme süreci devam etmekteydi: bu süreç temelde İsrail'in Arap ülkeleriyle (özellikle Suudi Arabistan) normal diplomatik ve ekonomik ilişkiler kurması ve bunun sonucunda Filistin sorununun sona erdiğinin ilan edilmesi anlamına gelmektedir.

Netanyahu'nun Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada İsrail'i ve ilişkilerini normalleştirdiği ülkeleri gösteren bir bölge haritası göstermesi bu durumun altını çizdi... Ancak haritadaki İsrail, Golan Tepeleri, Gazze ve Batı Şeria'yı içeriyor ve Filistin'i tamamen resmin dışında bırakıyordu!

Bu bariz alaycılık, sadece Netanyahu ve gerici çetesinin değil, aynı zamanda küçük uluslara entrikalarında çok küçük bir değişiklikmiş gibi davranan sözde emperyalist demokrasilerin de duygusuz tutumunu gösterdi.

Bu korkunç bölme işlemi Filistinlilerin arkasından gerçekleştirilecekti. Onların varlığı bir rahatsızlık olarak görülüyor. Bir yandan onların şikayetleri sürekli göz ardı edilirken, diğer yandan da onları disipline etmek gibi tatsız ama gerekli bir görev İsrail silahlı kuvvetlerinin postallarına emanet ediliyordu.

Teori buydu. Ancak hayatın en iyi teorilerle bile çelişmek gibi talihsiz bir huyu vardır. Ve bu teorinin merkezinde büyük bir boşluk vardı: Filistinlilerin o kadar korkmuş, o kadar ezilmiş olduklarını ve gerçek bir mücadele veremeyeceklerini varsayıyordu. Bu varsayım 7 Ekim Cumartesi günü paramparça oldu.

Bir dizi kaynak İran'ı işaret etti. Tahran'ın yalanlamalarına rağmen bu doğru olabilir. Saldırının ustalıkla gerçekleştirilmesi ve İsrail'in güçlü savunmasını hızla aşması, Hamas'ın tek başına yapamayacağı bir profesyonellik derecesini gösterdi.

Üstelik İran'ın da bu planın başarılı olmasında çıkarı vardı. Bunun ilk etkisi Netanyahu'nun Suudi Arabistan ile yakın ilişkiler kurma planını bozmak oldu. Riyad'daki gerici çete Filistinlileri satmaya ve İsrail'le bir anlaşma yapmaya oldukça hazırdı.

Ancak ABD tarafından doğal olarak teşvik edilen bu planlar suya düştü. Muhammed bin Selman, İsrail'in "meşru müdafaa hakkı "na destek korosuna katılmayı kesin bir dille reddetti. Filistinlilerin hararetli destekçileri olacak Suudi halkının duygularına karşı çıkmaya cüret ederse monarşinin kendisini tehlikeye atmış olur.

The Guardian'da 'Hamas saldırısı Ortadoğu diplomasisi için tabloyu aniden değiştirdi' başlıklı bir makale yayınlandı. Bu sözler meseleyi çok güzel ifade ediyor. Guardian'ın diplomasi editörü Patrick Wintour şöyle yazıyor:

"İran, Suudi Arabistan'ın İsrail'le bir anlaşma yapmasını imkansız hale getirmek isterken, bölgedeki diğer ülkeler Gazze'deki kargaşayı göze alamıyor."

Bu doğru. Arap liderler, kendi ülkelerindeki kitleler üzerinde yarattığı son derece rahatsız edici etkiler nedeniyle bunu göze alamazlar. Arap Baharı olarak bilinen kitlesel ayaklanmaların dersini unutmamış olan Arap egemen kliklerinin zihninde sokaklarda bir isyan tehdidi her zaman mevcuttur.

Bu hem Arap yöneticiler hem de Washington için bir kabus. Ancak Arap Devrimi'nin yeni bir versiyonu Filistin sorununa kalıcı bir çözüm için tek umuttur.

Filistin'in mazlum halkı yabancı hükümetlerin vaatlerine güvenmemelidir. Onların tek çıkarı Filistinlilere yönelik boş destek açıklamaları yapmak, kendileri için özünde sahte olan ezilenlerle dayanışma imajı yaratmaktır.

Sözde Birleşmiş Milletler tarafından rutin olarak kabul edilen hayali kararlar gibi emperyalistlerin vaatlerinin de tamamen değersiz olduğunu söylemeye gerek yok.

Filistin halkı ancak kendi çabalarıyla özgürleşebilir. Ve güvenebilecekleri tek müttefikleri, bölgede ve dünyanın dört bir yanında kendileri gibi ezilen ve sömürülen işçiler ve köylülerdir.

İsrail tehlikeli bir yolda

Göz ardı edilemeyecek bir başka faktör daha var. İsrail devleti Yahudi nüfusun çoğunluğunun desteğine güvenebildiği sürece, devrilmesini sağlamak çok zor olacaktır. Bu ancak İsrail devleti sınıfsal hatlar boyunca bölünürse uygulanabilir bir öneri olacaktır.

Mevcut koşullar altında bu pek olası bir seçenek gibi görünmemektedir. Bu kısmen, birçok İsrail vatandaşını hayatlarının Filistinli "teröristler" tarafından tehdit edildiğine inandıran Hamas ideolojisi ve yöntemlerinin aşırı sınırlılığından kaynaklanmaktadır.

Ne yazık ki, son saldırı ve sivillerin öldürülmesi birçok İsrailliyi tek çözümün hükümete destek vermek olduğuna ikna etti. Netanyahu hükümetinin gerici politikalarına karşı tüm itirazlarını derhal bir kenara bırakan ve sözde bir ulusal birlik hükümetine girmeyi teklif etmekte acele eden sözde muhalefetin skandal tavrı da bunu teşvik etmiştir. Bu felaket bir hareket tarzıdır.

İsrail halkı kendisine şu soruyu sormalıdır: Nasıl oluyor da bunca yıllık çatışmanın, bunca savaşın ve bunca askeri zaferin ardından İsrail Devleti'nin kuruluşundan bu yana hiç olmadığı kadar güvensiz hissediyorlar? Güvenliklerini garanti altına almak için tasarlandığı iddia edilen tüm ayrıntılı önlemler, kader anında hiçbir işe yaramadı.

İsrail'in muazzam askeri gücü ve üstün ateş gücüyle Hamas'ı askeri açıdan kolayca yenebileceği doğrudur. Ancak dar sokakları, sayısız tüneli, düşman ve öfkeli halkıyla Gazze'ye yapılacak bir kara harekâtı, her iki tarafta da ciddi can kayıpları olmadan başarıya ulaşamayacaktır. Gazze bir moloz yığınına döndükten sonra ne olacak? Belirsiz bir süre boyunca 2,3 milyonluk düşman bir nüfusu işgal etmek ve zapt etmek için yeterli gücünüz yok. Er ya da geç yeni patlamalar yaşanacak ve kan dökülecektir.

Ve meseleler burada bitmiyor. Filistinlilere uygulanan baskı Arap dünyasındaki duyguların alevlenmesine hizmet ediyor. Suudi Arabistan ile ilişki kurma çabaları artık kül olmuş durumda. İsrail şimdi kendini her zamankinden daha yalnız buluyor. Dört bir yanı milyonlarca düşmanla çevrili olan İsrail'in durumu gerçekten de vahim. Ve son katliam, İsrail'in kendisinde köklü bir değişiklik olmadığı takdirde, daha da kötüsünün geleceğine dair ciddi bir uyarı oluşturuyor.

Marx uzun zaman önce, başka bir ulusu ezdiği ve boyunduruk altına aldığı sürece hiçbir ulusun özgür olamayacağına işaret etmiştir: "Londra'daki Merkez Konsey'in özel görevi, İngiliz işçilerinin İrlanda'nın ulusal kurtuluşunun kendileri için soyut bir adalet ya da insani duygu sorunu değil, kendi toplumsal kurtuluşlarının ilk koşulu olduğunu anlamalarını sağlamaktır." (Marx'tan Sigfrid Meyer ve August Vogt'a, 1870)

Şu anda İsrail'de aklın sesi, karşı-devrimin yırtıcı kükremesi tarafından susturulmaktadır. Ancak Netanyahu ve aşırı dinci bağnazların gerici güçleriyle birleşmeyi savunanlar, İsrail'i doğrudan uçuruma doğru sürüklüyorlar.

Şimdi ne olacak?

Filistinli kitleler uzun yıllar boyunca özverilerini, cesaretlerini ve mücadele isteklerini defalarca gösterdiler. Sorun, bu görevi yerine getirebilecek bir liderliğe sahip olmamalarıdır.

On yıllarca süren satılmışlık ve tutulmayan sözlerin ardından Filistinlilerin sabrı artık tükenmiştir. Güçlü İsrail devletine karşı savaşmak isteyen militan Filistinli gençler için Hamas'ın roketleri bir tür cevap gibi görünüyor. Bu inanç, son olayların sonucunda güçlü bir destek aldı.

Hiç şüphe yok ki Hamas'ın İsrail'in dokunulmaz olduğu söylenen savunmasını aşarak İsrail'e darbeler indirmesi, İsrail'i küçük düşürülürken görmeyi arzulayan Arap dünyasındaki pek çok kişi tarafından bir zafer olarak görülmüştür.

Kısa vadede bu durum Hamas'ın prestijini muazzam ölçüde arttıracaktır. Ancak uzun vadede Hamas'ın başarısının sınırları çok daha belirgin hale gelecektir. Askeri güç dengesi ezici bir çoğunlukla İsrail'in lehinedir.

Militan gençler ilerlemenin tek yolunun görüşmelerden değil devrimci mücadeleden geçtiği sonucuna vardılar. Bu da kitlesel eylemleri, kitlesel grevleri ve evet, son tahlilde İsrail devletine karşı silahlı öz-savunma ve silahlı mücadele anlamına gelmelidir.

Ancak, orantı duygusunu kaybetmemek önemlidir. Filistinli kitlelerin devrimci mücadelesi, izole kaldığı sürece, İsrail devletinin gücünü yenmek için yeterli olmayacaktır.

Bunun için tüm Ortadoğu'da kitlesel bir devrimci hareketin birleşik çabaları gerekecektir. Ancak önümüzde büyük bir engel var: gerici burjuva Arap rejimleri Filistin davasını sadece sözde destekliyor, ancak her noktada Filistinlilere ihanet etmeye ve emperyalizmle anlaşma yapmaya hazırlar.

Filistin'in kurtuluşunun ön koşulu olan sosyalist devrimin Ortadoğu'da zafere ulaşmasının yolu ancak bu yozlaşmış rejimlerin yıkılmasıyla açılabilir.

Son tahlilde, yalnızca Filistin halkı ile İsrail toplumunun işçi sınıfı ve ilerici katmanları arasında birleşik bir cephenin kurulması, İsrail devletinin sınıfsal hatlar üzerinde bölünmesi olasılığını yaratacak ve Filistin sorununun kalıcı ve demokratik çözümünün yolunu açacaktır.

Bu, ancak sonuna kadar götürüldüğü takdirde başarıya ulaşabilecek olan Arap devriminin bir yan ürünü olacaktır. Yozlaşmış rejimlerin devrilmesi çözümün sadece yarısıdır. Halkın gerçek kurtuluşu ancak toprak ağalarının, bankerlerin ve kapitalistlerin mülksüzleştirilmesiyle sağlanabilir.

Sosyalist devrim - tek çözüm!

Muazzam bir potansiyele, doğal kaynaklara ve kullanılmamış devasa bir artı emek gücü ve eğitimli genç insan havuzuna sahip olan Ortadoğu, sömürgeciliğin mirası olarak çok uzun bir süre boyunca kolayca hükmedilebilecek ve sömürülebilecek küçük devletlere bölündü.

Bu zehirli miras, sonu gelmeyen savaşlar, ulusal ve dini nefret ve diğer yıkıcı güçler için bir üreme alanı olmuştur. Filistin sorunu bu gerçeğin sadece en açık ve korkunç ifadesidir.

İşçilerin yabancı toprakları fethetmek ya da başka halkları boyunduruk altında tutmak gibi bir çıkarı yoktur. İktidar emekçi halkın elinde olduğunda, Arap dünyasının karşı karşıya olduğu tüm sorunlar barışçıl, demokratik bir şekilde, anlaşmayla çözülebilir.

Demokratik sosyalist bir federasyon altında, halklar arasında - Arap ve Yahudi, Sünni ve Şii, Kürt ve Ermeni, Dürzi ve Kıpti - kardeşçe ilişkiler kurmak mümkün olacaktır. Filistin sorununun kalıcı ve demokratik bir çözüme kavuşturulmasının yolu nihayet açılacaktır.

Ekim Devrimi'nden sonra Bolşevikler tarafından kurulan Sovyet Cumhuriyetleri çizgisinde, hem Araplar hem de Yahudiler için tam özerkliğe sahip, gerçekten özerk, yaşayabilir ve müreffeh bir Filistin devleti kurmak için yeterli toprak vardır.

Dar görüşlü insanlar bunun bir ütopya olduğunu söyleyecektir. Ancak aynı insanlar her zaman sosyalizmin bir ütopya olduğunu savunmuşlardır. Kendilerini "gerçekçi" olarak tanımlayan bu insanlar, mümkün olan tek gerçeklik olduğunu söyledikleri statükoya -sadece şu an varolegeldiği icin - inatla sarılmaktadırlar.

Bu iflas etmiş 'teoriye' göre devrim imkansızdır. Ancak var olan her şey yok olmayı hak eder. Ve tüm tarih bize devrimlerin yalnızca mümkün değil, aynı zamanda kaçınılmaz olduğunu söylemektedir. Kapitalist sistem özüne kadar çürümüştür. Temelleri çatırdıyor ve yıkılmadan önce sallanıyor.

Gerekli olan tek şey ona iyi bir itici güç verilmesidir. Ve bunun Arap dünyasında yeni bir ayaklanmayla gerçekleşebileceği hiç de göz ardı edilmemelidir. Ortadoğu halkları için ileriye giden tek yol budur. Filistin devrimi sosyalist devrimin ayrılmaz bir parçası olarak zafere ulaşacak ya da hiç ulaşamayacaktır.

Londra, 11 Ekim 2023