De Revolutionaire Communistische Internationale is gearriveerd!

Na een fantastische week vol revolutionaire ideeën en inspirerende verslagen van over de hele wereld, na vele maanden van voorbereiding door duizenden kameraden in tientallen landen, besloot de oprichtingsconferentie van de Revolutionaire Communistische Internationale (RCI) met eenparigheid van stemmen om deze nieuwe Internationale te lanceren. Maar dit is nog maar het begin. We bouwen aan de wereldwijde partij van het revolutionaire communisme en we hebben je hulp nodig. Sluit je aan bij de nieuw opgerichte RCI, bestudeer de echte ideeën van het marxisme en help voor revolutie tijdens ons leven te vechten!

[Source]

De oprichtingsconferentie was een verbluffend succes. Twee jaar geleden, toen alle bijeenkomsten beperkt waren tot het internet, hielden we online een enorm succesvolle Internationale Marxistische Universiteit met 7.700 deelnemers. De evenementen van afgelopen week brachten online hetzelfde aantal deelnemers in meer dan 120 landen samen, maar er kwamen in Italië ook 500 kameraden in levende lijve bij elkaar. Dit was een echt internationaal evenement, zoals nergens anders op aarde te vinden is.

We hebben een adembenemend bedrag van €488.930 opgehaald, ruim twintig discussies gevoerd over alle fundamentele elementen van ons programma, samengevat in ons Manifest, dat eveneens unaniem werd goedgekeurd. Deze bijzondere week werd bekroond met de officiële oprichting van de Revolutionaire Communistische Internationale.

Voor meer informatie over de gebeurtenissen van de eerste helft van deze week kunt u de verslagen (in het Engels) van dag één en dag drie van de conferentie lezen.

Het opbouwen van revolutionaire communistische partijen

De slotsessie van deze oprichtingsconferentie gaf een overzicht van de fenomenale vooruitgang die onze organisatie over de hele wereld heeft geboekt. Hamid Alizadeh van het Internationale Secretariaat van de RCI, die de discussie inleidde, wees erop dat er nergens ter wereld zoiets bestaat als de RCI. Geen enkele andere organisatie heeft een serieuze benadering van de echte ideeën van het marxisme en de echte tradities van het revolutionaire communisme.

De RCI is misschien nieuw, maar onze wortels zitten diep. Een ononderbroken rode draad verbindt ons met de ideeën van Marx, Engels, Lenin en Trotski. Zoals Hamid opmerkte: “Wij zijn een revolutionaire organisatie, we zijn er altijd één geweest en we zullen er altijd één blijven.”

In de voorgaande decennia waren wij, de echte communisten, misschien wel de zwakste kracht in de politiek. Maar als we numeriek zwak waren, hadden we iets anders dat op de lange termijn doorslaggevend zou zijn en waarvan geen van onze concurrenten de waarde begreep: de marxistische theorie, waarop onze focus niet zal verslappen naarmate we groeien.

Explosieve groei over de hele wereld

Tijdens de discussie verklaarden kameraden uit de hele Internationale de verbluffende successen die hebben geleid tot de oprichting van de RCI. In april 2023 hadden we internationaal 4.400 kameraden, maar in slechts twaalf maanden tijd groeiden we naar 6.500. Het is slechts een kwestie van weken voordat de RCI 7.000 kameraden bereikt – een belangrijke mijlpaal in onze ontwikkeling. De Internationale is in één jaar met bijna 50 procent gegroeid, waarbij sommige secties in dezelfde periode met maar liefst 150 procent zijn gegroeid, zoals onze Deense sectie die nu 247 kameraden telt.

Momenteel heeft de RCI volledige secties in 26 landen, terwijl aanzienlijke groepen in 12 andere landen reeds een aanvraag indienden om een sectie te worden. Als je kleinere groepen en individuen over de hele wereld meetelt, hebben we in meer dan 70 landen kameraden die het werk van de RCI opbouwen.

Groot-Brittannië heeft momenteel de grootste afdeling van de RCI, met meer dan 1.200 kameraden en meer dan 100 afdelingen verspreid over het hele land. Nadat ze nog maar net hun Revolutionaire Communistische Partij hadden opgericht, werden de Britse kameraden onverwachts in de schijnwerpers gekatapulteerd; de op televisie uitgezonden vernietigende kritiek op de rechtse Tory Suella Braverman door kameraad Fiona Lali ging viraal.

De Britse kameraden zijn een verkiezingscampagne gestart om Fiona verkozen te krijgen in het parlement, wat op een geweldig ontvangst kon rekenen. Voor het eerst zijn we in Groot-Brittannië in dialoog met de massa gegaan. Het doel van de kameraden om de komende periode een partij van 10.000 getrainde klassenstrijders op te bouwen, lijkt binnen handbereik!

In Canada is de onlangs opgerichte Revolutionaire Communistische Partij nu groter dan welke zelfbenoemde ‘revolutionaire’ groepering in het land dan ook, met 820 leden verspreid over de meeste grote steden van het land. Dergelijke successen weerspiegelen zich ook ten zuiden van de grens in de Verenigde Staten, waar de revolutionaire communisten nu meer dan 800 kameraden hebben, wat een verbazingwekkend groeipercentage van 150 procent weerspiegelt sinds augustus 2023. In de komende weken zullen de kameraden dit succes bekronen met de oprichting van de Revolutionaire Communisten van Amerika.

Het Amerikaanse rapport benadrukte de durf van onze kameraden. Zoals we gisteren meldden, is RCA-kameraad Milos Minos bedreigd met 90 dagen gevangenisstraf, vanwege de enorme impact van zijn pamfletten waarin de uitbuiting van arbeiders op de internationale luchthaven van Minneapolis aan de kaak werd gesteld. Dit is duidelijk een politiek gemotiveerde aanval, en de kameraden in de VS zijn van plan energiek campagne te voeren om de aanklacht te doen intrekken.

In Pakistan telt de RCI nu 705 leden, die in december van dit jaar het besluit hebben genomen om een ​​Revolutionaire Communistische Partij op te richten. Dit zal ongetwijfeld als een bom inslaan op de Pakistaanse politiek. Het zal, zoals Hamid en kameraad Adam Pal uit Pakistan zeiden, “ons veel vijanden maken, maar nog veel meer vrienden.” Adam veroordeelde fel het rotte kapitalistische systeem in Pakistan, waarvan onze kameraden zichzelf beloofd hebben het te zullen vernietigen. Hij benadrukte de situatie in Kasjmir, waar verlammende prijsstijgingen talloze arbeiders en boeren ertoe aanzetten te strijden tegen de repressie, als een voorbeeld van wat de RCI precies probeert omver te werpen.

Kameraden gaven ook inspirerende verslagen over de ontwikkeling van ons werk in landen waar we voorheen weinig aanwezig waren. In Ierland vond bijvoorbeeld eerder dit jaar de oprichtingsconferentie van de Revolutionaire Communisten van Ierland plaats. De kameraden hebben de eerste editie van hun krant gepubliceerd en werken eraan om een ​​fulltime revolutionair in dienst te nemen. Soortgelijk werk ontwikkelt zich snel in Finland, waar er nu 27 kameraden van de RCI zijn – tegen slechts drie in 2023.

Ben je communist?

Hamid legde uit dat de immense groei van de RCI de juistheid aantoont van onze ‘Ben je een communist?’ campagne. Er zijn talloze arbeiders en jongeren in alle landen van de wereld die actief op zoek zijn naar het communisme, en niets minder. Dat we dit begrepen en ons resoluut op deze laag richtten, vormt het hele geheim van ons succes.

Maar zoals Hamid opmerkte, is er een nog grotere laag mensen die zichzelf nog niet als communisten zien, maar die vervuld zijn van woede en frustratie over de toestand van de samenleving. Ze haten hun bazen. Ze haten de politici. Ze hebben niets dan minachting voor de liegende media. Ze zoeken een uitweg. Deze mensen zijn misschien nog geen communisten, maar ze staan ​​open om overtuigd te worden. We moeten leren hoe we met deze mensen moeten praten: we moeten onze ideeën presenteren op een manier die begrijpelijk is en die aansluit bij de problemen van het dagelijks leven van miljoenen gewone mannen en vrouwen.

Ons consistente revolutionaire werk heeft niet alleen een stroom nieuwe kameraden aangetrokken, maar ook aanvallen van de kapitalistische klasse. In Oostenrijk, Groot-Brittannië, Denemarken, Zwitserland, de VS en elders zijn onze kameraden onderworpen aan politieke aanvallen in de rechtse pers en door de gevestigde kapitalistische partijen. Uiteraard zijn wij blij met hun verontwaardiging en gratis publiciteit!

De heersende klasse valt ons aan omdat we ons beginnen te verbinden met de werkelijke stemming in de samenleving, die er een is van voelbare woede tegen het verrotte kapitalistische systeem. Om deze reden wordt de vastberadenheid van de kameraden alleen maar versterkt door dergelijke aanvallen, die ook een bredere laag van arbeiders en jongeren naar ons toe hebben getrokken.

Bevrijd Palestina!

De afgelopen maanden was de Palestijnse beweging over de hele wereld een focuspunt van het werk van de RCI. Vanaf het begin hebben onze kameraden voorop gelopen in deze strijd en vooral in de internationale golf van studentenkampen die meer dan 100 universiteiten hebben overspoeld.

Er heerst een sfeer van frustratie en woede in de Palestijnse solidariteitsbeweging. Wat ontbreekt is een duidelijk politiek leiderschap om deze stemming tot uitdrukking te brengen. Er is een zeer groot vacuüm dat moet worden opgevuld.

Dit verklaart het enorme momentum achter Fiona’s verkiezingscampagne in Groot-Brittannië. Ze heeft miljoenen views op sociale media en honderdduizenden nieuwe volgers, die haar zien als een baken voor het onbevreesd aan de kaak stellen van de hypocrisie van de kapitalistische oorlogsmisdadigers.

Hamid wees erop dat de ongelooflijke publiciteit voor onze ideeën laat zien hoe “we moeten leren groter te denken”. De campagne van Fiona is een lokale anticipatie op de kansen die zich zullen voordoen naarmate het RCI groeit, waardoor het mogelijk wordt om steeds grotere lagen te bereiken met ons programma en onze ideeën. Maar om dat te kunnen doen moeten we de kunst leren zulke kansen te grijpen om op te bouwen.

Uitstekende prestaties

De groei van de RCI het afgelopen jaar heeft de basis gelegd voor een grote stap voorwaarts in alle aspecten van ons werk.

Wellred Books, de uitgeverij van de RCI, is de enige uitgeverij ter wereld geworden die consequent de marxistische theorie publiceert. De recente heruitgave van Lenins boek ‘de linkse stroming, een kinderziekte van het communisme’ met een nieuwe inleiding, evenals de publicatie van een nieuwe verzameling van Lenins geselecteerde geschriften over imperialistische oorlog, zijn waardevolle wapens in het theoretische arsenaal van communisten over de hele wereld.

Alleen al in de eerste zes maanden van dit jaar heeft Wellred Books 11.700 boeken verkocht, vergeleken met 4.500 in heel 2020. Dit toont de ongelooflijke honger naar revolutionaire ideeën die in de samenleving bestaat. Ongeveer een derde van de verkochte boeken waren exemplaren van In Defense of Lenin door Rob Sewell en Alan Woods, een onmisbaar werk over de grootste revolutionair uit de geschiedenis, uitgegeven ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van zijn dood.

In Defense of Marxism, het driemaandelijkse theoretische tijdschrift van de RCI, heeft ook zijn beste jaar ooit gehad. Van het laatste nummer zijn 4.200 exemplaren verkocht en het wordt vertaald in het Spaans, Frans, Portugees, Italiaans, Arabisch, Duits, Chinees, Indonesisch en Russisch. De karikatuur van het marxisme schildert ons af als mensen die zich uitsluitend bezighouden met economische kwesties die met brood te maken hebben. Dit is verre van de waarheid en het komende nummer zal de belangrijke kwestie van de communistische benadering van kunst en cultuur behandelen, met artikelen over poëzie, Grieks drama en een belangrijk essay van Trotski over cultuur en socialisme.

We hebben ook veel nieuwe succesvolle initiatieven genomen, waaronder de internationale Spectre of Communism-podcast, die vorig jaar werd gelanceerd, al 280.000 keer is afgespeeld en 10.000 volgers heeft. De podcast heeft tientallen afleveringen opgeleverd, die een breed scala aan theoretische onderwerpen en actuele gebeurtenissen behandelen. We hebben grote plannen voor Spectre of Communism de komende periode, dus houd ons in de gaten!

Internationale solidariteit

Zoals Hamid, en later Alan Woods in zijn slotopmerkingen opmerkte, bouwen we een communistische strijdpartij op, te midden van een bloedige en meedogenloze klassenoorlog die zich over de hele wereld afspeelt. De voorlaatste dag van de conferentie werden we hier duidelijk aan herinnerd, toen het nieuws over hardhandig optreden van de regering tegen de leiders van een aanhoudende massabeweging (tegen verlammende prijsstijgingen voor essentiële goederen in het door Pakistan bezette Kasjmir) ontvingen.

Kameraden stemden unaniem voor een verklaring waarin zij volledig solidair zijn met degenen die door de Pakistaanse staat worden vervolgd. De volledige tekst van deze verklaring vindt u hier.

We ontvingen ook nieuws van onze Hongaarse kameraden dat hun watchparty met geweld werd opgebroken door een bende fascisten, waardoor één kameraad in het ziekenhuis opgenomen moest worden. De hele conferentie was geschokt door het nieuws en stuurde meteen een solidariteitsboodschap.

Als communisten staan ​​wij verenigd tegenover verachtelijke reactionaire misdadigers en weigeren we ons terug te trekken geconfronteerd met dergelijke bedreigingen. An injury to one is an injury to all! Wij laten ons niet intimideren!

De communisten zijn gearriveerd!

De oprichtingsconferentie van de RCI was werkelijk een historische gebeurtenis, zoals geen enkele kameraad er ooit een had meegemaakt. Alan Woods sprak in zijn slotopmerkingen namens alle deelnemers toen hij zei: “Ik heb nog nooit in mijn leven zo’n inspirerende bijeenkomst gezien als deze.”

Hamid vatte, onder verwijzing naar Trotski over de oprichting van de Vierde Internationale, samen wat het nu betekent om lid te zijn van de RCI:

“De grote gebeurtenissen die de mensheid overspoelen zullen van deze zichzelf overleefde organisaties niets heel laten. Alleen de Vierde Internationale kijkt met vertrouwen naar de toekomst. Het is de wereldpartij van de Socialistische Revolutie! Er is nooit een grootsere taak op aarde geweest. Op ieder van ons rust een enorme historische verantwoordelijkheid.

“Onze partij vereist volledige inzet van ieder van ons. Laat de filistijnen in de leegte op hun eigen individualiteit jagen. Als een revolutionair zichzelf volledig aan de partij geeft, betekent dit dat hij zichzelf vindt.

“Ja, onze partij neemt ieder van ons volledig in beslag. Maar in ruil daarvoor geeft ze ieder van ons het hoogste geluk: het bewustzijn dat je deelneemt aan de opbouw van een betere toekomst, dat je een deeltje van het lot van de mensheid op je schouders draagt en dat je leven niet tevergeefs geleefd zal zijn."

Dit is wat de RCI ons allemaal biedt. Het vertrouwen en optimisme om te weten dat we de wereld te winnen hebben, en dat we precies weten hoe we die moeten winnen. Hoewel we allemaal met grenzeloos enthousiasme van deze conferentie naar onze respectieve landen zullen terugkeren, keren we ook volledig bewust van de ernst van onze taak terug. “Wij bieden jullie geen comfortabel leven,” zei Alan tegen de kameraden. “Maar een leven van harde strijd.”

Hij baseerde zich op het voorbeeld van Spartacus, die door Marx ooit de beste vertegenwoordiger van de oudheid werd genoemd. Deze opmerkelijke man bracht een leger slaven bijeen en trotseerde de macht van de Romeinse Republiek, waarbij hij vele overwinningen behaalde. Om uit te leggen hoe slaven de machtigste militaire macht van die tijd, het Romeinse leger, konden verslaan, verzonnen de slavenhouders allerlei legendes: dat Spartacus werd geboren uit het Thracische koningshuis, dat zijn vrouw een tovenares was, enz. Alan citeerde de uitstekende film van Stanley Kubrick uit 1960 over het leven van Spartacus, waarin de held wordt afgebeeld na een succesvol gevecht, in een melancholisch gesprek met zijn vrouw Varinia.

Varinia vraagt ​​Spartacus waarom hij zijn overwinning niet viert, waarop Spartacus antwoordt dat hij niet kan lezen, dat hij dit aanvoelt als een kenmerk van zijn slavernij en graag zou willen dat zij hem zou leren lezen. Dat is waar revolutie om draait: het streven van de ziel naar een leven dat menswaardig is.

In een laatste anekdote herinnerde Alan zich een gesprek met een persoon die zo'n gebeurtenis daadwerkelijk had meegemaakt. Tijdens zijn studie aan de Staatsuniversiteit van Moskou ontmoette Alan een oudere vrouw die getuige was van de Oktoberrevolutie in 1917. Ze bracht later zeventien jaar door in de helse concentratiekampen van Stalin. Alan legde uit hoe de jaren van pijn en ontberingen van haar gezicht verdwenen toen hij haar vroeg naar haar ervaringen met de Oktoberrevolutie.

“Je kunt je niet voorstellen hoe het was”, zei ze. “Het was een geestelijke verheffing.” Op dat moment overtrok haar gezicht weer en voegde ze eraan toe: “niet zoals nu.”

Vandaag moeten we afmaken waar de bolsjewieken meer dan honderd jaar geleden mee begonnen. We moeten de knoop van de geschiedenis, die door de misdaden van het stalinisme is doorgesneden, opnieuw verbinden en een echte Revolutionaire Communistische Internationale opbouwen die de arbeidersklasse van de wereld naar de uiteindelijke overwinning kan leiden.

De RCI is opgericht, maar nu begint het werk! Om te groeien, om de wereldpartij van de socialistische revolutie op te bouwen. Er is geen groter doel op aarde dan dit, dus als je je nog niet bij ons hebt aangesloten in deze strijd, doe dat dan!

Inhalen

Deze week hebben er meer dan twintig gesprekken plaatsgevonden, waarbij vooraanstaande kameraden van de RCI van over de hele wereld samenkwamen. De video’s van deze gesprekken, die allemaal online beschikbaar zijn, vertegenwoordigen een schat aan revolutionaire ideeën. Je vind ze hier.

Join us

If you want more information about joining the RCI, fill in this form. We will get back to you as soon as possible.