BUỔI HỌC TRỰC TUYẾN VỀ TRIẾT HỌC MARX (Tiếng Anh)

Thật không may là nhiều người, ngay cả trong hàng ngũ cánh tả, tin rằng triết học không có gì liên quan đến giai cấp công nhân ngày nay. Nhưng giai cấp tư sản và những kẻ biện minh cho hệ thống tư bản không mơ hồ như vậy, họ đã và vẫn đang không ngừng làm mọi cách để làm mất uy tín triết học Marx. Chủ nghĩa Marx bị tấn công vì niềm tin vào sự tiến bộ và khả năng về một xã hội tốt đẹp hơn. Nó bị chỉ trích vì 'quá đơn giản hóa', 'quá nhiều chung chung', vì quan điểm được cho là 'ngây thơ' rằng xã hội loài người là có thể hiểu được.

Giai cấp thống trị đã hòa mình với chủ nghĩa bi quan. Và điều này đã được lý thuyết hóa trong khuôn viên trường đại học thành triết lý hoài nghi và bi quan của chủ nghĩa hậu hiện đại. Ảnh hưởng của nó ngày nay đã vươn ra ngoài khuôn viên của các trường đại học và thậm chí ở nhiều nơi đang chiếm ưu thế trong dư luận. Sử dụng những phương tiện này, giai cấp thống trị cố gắng làm xói mòn niềm tin của giai cấp công nhân vào khả năng của họ để đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội.

Dẫu vậy, chúng ta đang sống giữa thời đại bùng cháy của sự tức giận trước những bất công của chủ nghĩa tư bản và khát vọng đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn. Nhưng muốn thay đổi thế giới thì trước tiên phải hiểu nó, phải có những ý tưởng rõ ràng. Tức là chúng ta cần một phong trào được xây dựng trên nền tảng của lý luận khoa học và cách mạng vững chắc, cần một triết học mang tính cách mạng, triết học Marx.


Buổi học được tổ chức bởi Socialist Appeal sẽ giới thiệu những vấn đề quan trọng trong triết học và phản ứng của chủ nghĩa Mác trước những cáo buộc do chủ nghĩa hậu hiện đại ném vào nó. Nội dung chương trình bao gồm:

10h sáng - 12h trưa (16 - 18h, giờ Việt Nam): Chủ nghĩa duy vật và Sự hiểu biết: Liệu chúng ta có thể hiểu được thế giới như thực tế nó là? - Alan Woods

13h - 15h (19 - 21h, giờ Việt Nam): Chủ nghĩa Marx với Chủ nghĩa Hậu hiện đại: Liệu tiến bộ có là khả thi? - Hamid Alizadeh

15h - 17h (21 - 23h, giờ Việt Nam): Chủ nghĩa Marx có phải là một dạng tất định luận? - Daniel Morley


CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ SỰ HIỂU BIẾT: Liệu chúng ta có thể hiểu được thế giới như thực tế nó là?

Chúng ta tiếp thu kiến ​​thức như thế nào, và liệu nó có đáng tin cậy? Liệu có thực sự có một thế giới bên ngoài các giác quan của chúng ta? Hay mỗi chúng ta chỉ là những nguyên tử biệt lập? Chúng ta có thể thực sự hiểu được sự vận hành của xã hội và biến đổi để nó tốt hơn nên không?

Qua bài giảng của mình, Alan Woods sẽ bảo vệ chủ nghĩa duy vật chống lại các xu hướng của chủ nghĩa duy tâm chủ quan, chẳng hạn như chủ nghĩa thực chứng và chủ nghĩa hậu hiện đại, phủ nhận khả năng của tri thức khách quan và khoa học về thế giới và xã hội.


CHỦ NGHĨA MARX VÀ CHỦ NGHĨA HẬU HIỆN ĐẠI: Liệu tiến bộ có là khả thi?

Ngày nay Xu hướng triết học đối lập chủ đạo với chủ nghĩa Marx cách mạng là một nhãn hiệu của chủ nghĩa duy tâm chủ quan, thứ được gọi là 'chủ nghĩa hậu hiện đại'. 'Lý thuyết' này tuyên bố rằng quy luật khách quan của lịch sử là không thể hiểu được. Nó loại bỏ khả năng về cái gọi là tiến trình lịch sử.

Nhưng làm thế nào chúng ta có thể biết được các quy luật của lịch sử loài người? 'Tiến bộ' là gì? Và nó thực sự là có thể? Trong bài nói chuyện này, Hamid Alizadeh sẽ làm rõ câu trả lời của chủ nghĩa Marx cho những câu hỏi này.


CHỦ NGHĨA MARX CÓ PHẢI LÀ MỘT DẠNG TẤT ĐỊNH LUẬN?

Chủ nghĩa Marx thường bị những người gièm pha nó buộc tội là một lý thuyết 'quyết định luận về kinh tế' và rằng chúng ta không thể làm gì để có thể thay đổi tiến trình lịch sử. Những người theo chủ nghĩa Marx được cho là có niềm tin rằng chỉ các lực lượng kinh tế mới quyết định kết quả của lịch sử loài người. Người ta nói rằng những người theo chủ nghĩa Marx tin chủ nghĩa xã hội là tất yếu dù có hay không bất kỳ nỗ lực có ý thức nào để mang lại nó.

Daniel Morley sẽ giải thích trong phần này, bức tranh biếm họa cứng nhắc, mang tính tất định này về chủ nghĩa Marx không liên quan gì đến chủ nghĩa Marx chân chính. Đúng hơn, chủ nghĩa Marx chân chính thực sự cung cấp phạm vi lớn nhất có thể cho sự can thiệp có ý thức của con người vào con đường phát triển của lịch sử.

Đăng ký miễn phí tại đây

Join us

If you want more information about joining the IMT, fill in this form. We will get back to you as soon as possible.